Industrijski dizajn

Projektiranje – Industrijski dizajn temeljni je strukovni kolegij koji se provodi kroz sve tri godine sveučilišnog prijediplomskog studija. Tijekom prve godine studija studenti usvajaju osnovna znanja i vještine temeljem kojih izabiru usmjerenje. Na drugoj i trećoj godini studija studenti svladavaju projektantske procese u cilju stjecanja odgovarajućih kompetencija. Složenost projektantskih zadataka postepeno raste kroz semestre, a studenti u njima primjenjuju znanja i vještine iz odgovarajućih predmeta društveno-humanističkog, umjetničkog, tehničkog i komunikacijskog područja.

Na početku obrazovnog procesa u okviru predmeta Projektiranje - Industrijski dizajn studenti svladavaju temeljna predznanja u struci. U tu svrhu analiziraju, estetski razmatraju i stvaraju trodimenzionalne oblike na funkcionalnoj i simboličkoj razini kao temeljne sposobnosti u industrijskom dizajnu. U nastavku obrazovnog procesa usvajaju metode kritičke analize i kreativne sinteze u cilju osposobljavanja za osmišljavanje kreativnih i inovativnih rješenja. Pri tome primjenjuju osnovne metode istraživanja odnosa proizvoda, korisnika i okoline u aktualnim društvenim, tehnološkim i gospodarskim okolnostima.

Završnim radom sveučilišnog prijediplomskog studija Dizajna studenti pokazuju svoje sposobnosti, znanja i vještine potrebne za samostalno projektiranje proizvoda i njihovih sustava. Izradom multimedijalne prezentacije završnog rada dokazuju svoje sposobnosti u predstavljanju svojih zamisli kao sastavnog dijela kompetencija koje prijediplomski studij daje.

Preddiplomski: I semestar

Crtanje 1
Ects: 3.5
Matematika 1
Ects: 2.0
Uvod u dizajn 1
Ects: 2.5
Vizualna kultura 1
Ects: 3.5

Preddiplomski: II semestar

Crtanje 2
Ects: 3.0
Matematika 2
Ects: 2.0
Uvod u dizajn 2
Ects: 2.5
Vizualna kultura 2
Ects: 3.0

Preddiplomski: III semestar

Crtanje 3
Ects: 3.0
Crtanje akt 1
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Ergonomija
Ects: 2.5
Grafički materijali
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Kolegij sa Sveučilišta
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Osnove interaktivnih medija 1
Ects: 3.0
Izborni kolegij

Preddiplomski: IV semestar

Crtanje 4
Ects: 3.0
Crtanje akt 2
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Elementi oblikovanja
Ects: 1.5
Izborni kolegij
Fotografija
Ects: 3.0
Grafički proizvodi
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Kolegij sa Sveučilišta
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Osnove interaktivnih medija 2
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Tiskarski procesi
Ects: 2.5
Izborni kolegij

Preddiplomski: V semestar

Estetika 1
Ects: 2.5
Ilustracija 1
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Kolegij sa Sveučilišta
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Oblikovanje pisma i tipografije 1
Ects: 3.5
Izborni kolegij
Scenografija 1
Ects: 3.5
Izborni kolegij

Preddiplomski: VI semestar

Estetika 2
Ects: 2.0
Ilustracija 2
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Kolegij sa Sveučilišta
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Oblikovanje pisma i tipografije 2
Ects: 3.5
Izborni kolegij
Scenografija 2
Ects: 3.5
Izborni kolegij
Urbana sociologija
Ects: 2.0