Vizualna kultura 2

Nositelji kolegija: 
Podnar Ivana, doc. dr. sc.

Cilj predmeta je kritička, kontekstualno specifična i interdisciplinarna primjena teorijskih koncepata vizualne kulture.

ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: II semestar