Crtanje akt 2

Nositelji kolegija: 
Ileković Boris, izv. prof. art.

Cilj predmeta je analizirati i crtežom reproducirati proporcije ljudske figure te prostorne odnose figure i objekata po promatranju i sjećanju. Razviti crtačke sposobnosti pretvaranja trodimenzionalnog modela u dvodimenzionalni crtež raznim likovnim tehnikama.

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: IV semestar