Projektiranje – Industrijski dizajn 1

Nositelji kolegija: 
Bencetić Sanja, izv. prof. art. mr. sc.
Fabrio Ivana, izv. prof. art. mr. sc.
Hercog Andrea, doc. art.
Suradnici: 
Pavlinek Nika, asistentica
Bačun Nina, asistentica
Njegovanović Nataša, asistentica

Cilj predmeta je upoznavanje sa strukom i stvaranje predznanja za formativni razvoj i odabir smjera, razumijevanje osnovnih načela percepcije i semiotike 3D oblika, usvajanje osnovnih analitičkih, kreativnih i prezentacijskih metoda i tehnika, baratanje jednostavnim tehnologijama za izradu modela. Studenti će moći analizirati odnose jednostavnih trodimenzionalnih oblika, procijeniti značajke oblika na razini percepcije i semiotike, predvidjeti osnovne kriterije za kreiranje novih rješenja na razini kompleksnosti vizualne usklađenosti i jasne simbolike, kreirati osobnu interpretaciju na osnovu odabranih kriterija, izraditi osnovnu projektantsku dokumentaciju i prezentaciju te izraditi tehnološki jednostavne modele.

ECTS: 
5.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: I semestar