Konstrukcije drvnih proizvoda 1

Nositelji kolegija: 
Župčić Ivica, prof. dr. sc.

Konstruktorska djelatnost ima zadaću optimizirati ostvarenje idejnih oblikovnih rješenja industrijskih proizvoda u pogledu materijalne strukture složenog proizvoda. Uz uspješno ostvarenje industrijskog proizvoda potrebna su znanja i sposobnosti za racionalan izbor i tehnologičnost u primjeni osnovnih i pomoćnih materijala (drvnih i nedrvnih), te poznavanja konstrukcijskih sastava u cilju pouzdanosti, trajnosti i sigurnosti proizvoda u uporabi.

ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Semestar: 
Preddiplomski: IV semestar