Scenografija 2

Nositelji kolegija: 
Knez Ivana, pred. dr. art.

Cilj predmeta je definiranje šireg opsega pojma scenografija koji upućuje na oblikovanje scenskog prostora za razne događaje izvan klasičnih izvedbenih prostora. Upoznavanje studenata sa kontekstom suvremenih izvedbenih praksi izraženom kroz stalno istraživanje odnosa gledatelja, izvođača i drugih elemenata izvedbe i scenskog dizajna i njihovih prostornih modela. Uvođenje studenata u kreativni proces oblikovanja scenskog prostora. Razumijevanje i povezivanje specifičnosti odabranog prostora i konceptualnog okvira događaja.

ECTS: 
3.5
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: VI semestar