Industrijski dizajn

Sveučilišni diplomski studij Dizajna osposobljuje studente da kroz razumijevanje društvenog, kulturološkog i tehnološkog konteksta razvijaju nove odnose i strategije s ciljem humaniziranja života i unapređenja struke. Studenti usvajaju metode upravljanja projektnim procesima i timovima, te provode složena istraživanja socijalnih, gospodarskih i tehnoloških aspekata. Pored samostalno iniciranih projekata, studenti sudjeluju i u projektima koji proizlaze iz suradnje s konkretnim gospodarskim, društvenim, javnim i privatnim subjektima, nastojeći pri tome implementirati istraživane fenomene u razvoj konceptualnih inovacija u domeni proizvoda, sustava, usluga i strategija. 

Tijekom prve godine sveučilišnog diplomskog studija studenti usvajaju spoznaje o suvremenim tehnologijama i društvenim procesima uslijed kojih nastaju nove mogućnosti i potrebe, koje implementiraju u procese dizajniranja i vizije novog razvoja. Studentima je omogućeno da individualnim radom uz odgovarajući odabir mentora, komentora i vanjskih suradnika, kao i odabirom izbornih predmeta, ovisno o odabranom području istraživanja, formuliraju vlastite sklonosti prema pojedinim područjima industrijskog dizajna.

Druga godina je završna godina diplomskog studija koja sadrži dva segmenta završnog rada – magistarske diplome: u trećem semestru studente se potiče na samostalni teorijski i istraživački rad kao temelj za izradu završnog projekta. Pri tome istražuju odabrano područje, što predstavlja teorijsku podlogu rada, te paralelno vrše istraživanja i analize temeljem kojih stvaraju baze podataka za projektantski dio rada. Nakon prihvata elaborata studenti u četvrtom semestru pristupaju izradi projektnog dijela diplomskog rada kojim dokazuju svoje strukovne sposobnosti: samostalno vođenje projekata, upravljanje procesima razvoja dizajna i komuniciranje s drugim strukama u procesu dizajna, u skladu s predviđenim kompetencijama sveučilišnog diplomskog studija Dizajna.

Diplomski: I semestar

Dizajn i igrifikacija
Ects: 3.0
Izborni kolegij
Film 1
Ects: 3.5
Interieur 1
Ects: 3.5
Izbor materijala
Ects: 3.5
Kolegij sa Sveučilišta
Ects: 3.5
Izborni kolegij
Kreativni laboratorij
Ects: 2.0
Izborni kolegij
Prostori izvedbe
Ects: 3.5
Izborni kolegij
Teorija medija 1
Ects: 2.0

Diplomski: II semestar

Film 2
Ects: 3.5
Interieur 2
Ects: 3.5
Kolegij sa Sveučilišta
Ects: 3.5
Izborni kolegij
Održivi dizajn
Ects: 3.0
izborni kolegij
Teorija medija 2
Ects: 2.0
Umjetnost danas
Ects: 2.0

Diplomski: III semestar

Inkluzivni dizajn
Ects: 4.0
Kolegij sa Sveučilišta
Ects: 2.0
Izborni kolegij
Prostori izvedbe
Ects: 3.5
Izborni kolegij
Socijalni dizajn
Ects: 4.0

Diplomski: IV semestar