Projektiranje – Vizualne komunikacije 1

Nositelji kolegija: 
Vlainić Tomislav, izv. prof. art.
Kajp Romana, doc. art.
Suradnici: 
Juza Marija, doc.art.

Cilj predmeta je upoznavanje struke i usvajanje potrebnih znanja za formativni razvoj na nivou preddiplomskog studija. Studenti će moći prepoznati i analizirati karakteristike, vizualne vrijednosti i međusobne odnose osnovnih vizualnih elemeneta, procijeniti značajke dvodimenzionalnih oblika na razini percepcije i značenja, usvojiti osnovna znanja i vještine potrebne za kreiranje prijedloga novih rješenja te kreirati osobnu interpretaciju odabrane teme na osnovu usvojenih znanja i vještina.

ECTS: 
5.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: I semestar