Engleski jezik za dizajn 3

Nositelji kolegija: 

Cilj je predmeta razviti sposobnost pismenog i usmenog izražavanja na engleskome jeziku za potrebe dizajnerske struke. Studenti će moći razumjeti zahtjevnije pisane tekstove i usmena izlaganja na engleskom jeziku iz područja dizajna, koristiti stručno nazivlje na engleskom jeziku u opisu tuđih i vlastitih projekata, prepoznati i identificirati dijelove elektroničke pošte na engleskom jeziku, primijeniti teorijska znanja u pisanju elektroničke pošte na engleskom jeziku te koristiti odgovarajući vokabular na engleskom jeziku vezan uz pisanu poslovnu komunikaciju

ECTS: 
2.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: III semestar