Osnove konstrukcija

Nositelji kolegija: 
Opalić Milan, prof. dr. sc.
Suradnici: 
Žeželj Dragan, prof. dr. sc.
Valjak Filip, doc. dr. sc.

Ciljevi predmeta su upoznavanje s osnovnim principima konstruiranja te smjernicama tehnologičnog oblikovanja, upoznavanje s tehničkim normama, projiciranjem, presjecima, kotiranjem, te pravilima za cjelovito opremanje tehničke dokumentacije, stjecanje znanja neophodnih za inženjersku komunikaciju crtežom, upoznavanje s osnovnim rastavljivim i nerastavljivim vezama u konstrukcijama. Studenti će biti sposobni prepoznati osnovne vrste rastavljivih i nerastavljivih spojeva i dati primjere njihove uporabe, nabrojati osnovne tehnologije proizvodnje te povezati jednostavniji proizvod s tehnologijom proizvodnje, analizirati jednostavniji predmet i identificirati tehnologiju i pojedine faze postupka proizvodnje te kreirati odgovarajuću tehničku dokumentaciju za jednostavniji predmet

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Semestar: 
Preddiplomski: III semestar