Tjelesna i zdravstvena kultura 2

Nositelji kolegija: 
Antekolović Josipa, dr.sc., v. pred.

Cilj predmeta je održavanje stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na motoričke i funkcionalne sposobnosti, antropometrijske karakteristike te unaprjeđenje zdravlja.

ECTS: 
0.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: II semestar