Psihologija za dizajnere

Nositelji kolegija: 
Jelić Nina, pred.

Cilj predmeta je upoznati studente s temama iz različitih potpodručja psihologije relevantnima za dizajn. Posebno se kroz kolegij studenti upoznavaju s pitanja iz područja komunikacije te s najvažnijim spoznajama iz kognitivne psihologije koja im mogu olakšati rad i stvaranje u dizajnu. Dodatni je cilj senzibilizirati studente za rad s populacijom s posebnim potrebama i približiti im bitne zakonitosti i obilježja u prilagođavanju dizajna toj populaciji.

ECTS: 
2.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: VI semestar