Strojarske konstrukcije

Nositelji kolegija: 
Valjak Filip, doc. dr. sc.

Ciljevi predmeta su upoznavanje s osnovama oblikovanja strojarskih konstrukcija te njihovim statičkim, kinematičkim i dinamičkim značajkama, postizanje načina razmišljanja u oblikovanju i primjeni strojarskih konstrukcija. Studenti će biti sposobni primijeniti uvjete ravnoteže na pojednostavljenoj proračunskoj shemi konstrukcije, opisati ravninsko gibanje mehanizama, koristiti jednostavnije mehanizme kao dio novog proizvoda, primijeniti faktore koji utječu na čvrstoću i krutost dijelova konstrukcije, objasniti koncentraciju naprezanja te primijeniti principe tehnologičnosti kod oblikovanja proizvoda

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Semestar: 
Preddiplomski: IV semestar