Grafički proizvodi

Nositelji kolegija: 
Dragčević Krešimir, doc. dr. sc.

Cilj predmeta je povezati znanja o potrebnim tehnološkim procesima i njihovom slijedu pri projektiranju grafičkog proizvoda radi postizanja željenih vizualnih rješenja. Studenti će biti sposobni pri projektiranju grafičkog proizvoda predvidjeti moguće deformacije vizualnog rješenja ovisno slijedu tehnoloških procesa pri izradi grafičkog proizvoda, pri projektiranju grafičkog proizvoda samostalno odabrati slijed tehnoloških procesa izrade grafičkog proizvoda optimalnih vizualnih i tehnoloških karakteristika, pri projektiranju grafičkog proizvoda samostalno prilagoditi vizualne karakteristike proizvoda mogućnostima izvedbe odabranog slijeda tehnoloških procesa izrade grafičkog proizvoda, kombinirati stečena znanja u planiranju tehnološke izvedbe grafičkih proizvoda te procijeniti koja kombinacija slijeda tehnoloških procesa izrade grafičkog proizvoda daje najbolje mogućnosti vizualnih rješenja uz kritičku analizu tehnologičnosti izvedbe tako projektiranog grafičkog proizvoda

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Semestar: 
Preddiplomski: IV semestar