Crtanje akt 1

Nositelji kolegija: 
Ileković Boris, izv. prof. art.

Cilj predmeta je analizirati i crtežom reproducirati proporcije ljudske figure po promatranju. Razviti crtačke sposobnosti pretvaranja trodimenzionalnog modela u dvodimenzionalni crtež raznim likovnim tehnikama. Studenti se upoznavaju s povijesnim prikazom crteža ljudskog tijela kroz umjetničke smjerove.

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: III semestar