Vizualne komunikacije

Zvanje sveučilišnog magistra dizajna, koje studenti stječu po završetku sveučilišnog diplomskog studija, pruža im kvalifikacije za samostalno vođenje projekata i upravljanje procesima razvoja dizajna. Na zadacima projektiranja vizualnih komunikacija naglašava se sposobnost snalaženja u kontekstu realnog okruženja, uz obavezno usvajanje znanja i vještina znanstveno utemeljenog i kritičkog promatranja zbilje, čime se izlazi iz užih okvira struke. Studenti odabiru teme ili probleme od neposrednog subjektivnog ili općeg društvenog interesa, te uče artikulirati svoja opažanja i stavove izražajnim sredstvima dizajna, ali i potaknuti i formirati javni diskurs društvenih skupina posredstvom inovativne vizualne komunikacije. U procesu ovladavanja svim aspektima dizajna svaki student – magistarski kandidat – trebao bi individualnim radom s mentorom i odabirom izbornih kolegija artikulirati vlastite sklonosti i otkriti mogućnosti svoga daljnjeg razvoja, pri čemu se podržava i potiče suradnja sa studentima i stručnjacima iz različitih disciplina povezanih s dizajnom, u duhu temeljnog karaktera studija.

Završna godina studija temelji se na dva povezana segmenta završnog rada, odnosno magistarske diplome. Prvi segment podrazumijeva samostalni teorijski i istraživački rad kao predradnju za projekt, kada studenti moraju kompetentno prepoznati i obraditi određeni/e problem(e), u skladu sa standardima akademskog pisanja znanstvenih radova. 

Rezultati istraživanja u prvom semestru završne godine su tzv. teorijska teza i istraživački elaborat, koji uključuju sve relevantne čimbenike pripreme za projekt, koji je nastavak istraživanja u realnom kontekstu. U drugom, posljednjem semestru, studenti izrađuju diplomski projekt kojim pokazuju stečenu razinu snalaženja u struci, što podrazumijeva samostalno vođenje projekta i komuniciranje s drugim strukama u procesu dizajna. Izborni predmeti na ovoj godini studija usko su vezani uz savladavanje samostalnog djelovanja u dizajnu. Projekt i teorijska teza / istraživački elaborat razlikuju kompetencije magistra dizajna od prvostupnika, te se smatraju jednako važnim elementima diplome i krajem formativnog dijela edukacije na ovoj razini u struci.

Diplomski: I semestar

Dizajn i igrifikacija Ects: 3.0
Izborni kolegij
Film 1 Ects: 3.5
Interieur 1 za vizualne komunikacije Ects: 3.5
Izborni kolegij
Kolegij sa Sveučilišta Ects: 3.5
Izborni kolegij
Kreativni laboratorij Ects: 2.0
Izborni kolegij
Projektiranje pisma 1 Ects: 3.5
Izborni kolegij
Prostori izvedbe Ects: 3.5
Izborni kolegij
Teorija medija 1 Ects: 2.0

Diplomski: II semestar

Film 2 Ects: 3.5
Interieur 2 za vizualne komunikacije Ects: 3.5
Izborni kolegij
Kolegij sa Sveučilišta Ects: 3.5
Izborni kolegij
Održivi dizajn Ects: 3.0
izborni kolegij
Projektiranje pisma 2 Ects: 3.5
Izborni kolegij
Teorija medija 2 Ects: 2.0
Umjetnost danas Ects: 2.0

Diplomski: III semestar

Inkluzivni dizajn Ects: 4.0
Kolegij sa Sveučilišta Ects: 2.0
Izborni kolegij
Prostori izvedbe Ects: 3.5
Izborni kolegij
Socijalni dizajn Ects: 4.0

Diplomski: IV semestar