Osnove intelektualnog vlasništva

Nositelji kolegija: 

Cilj predmeta je upoznavanje s pojedinim oblicima intelektualnog vlasništva, njihovom primjenom u praksi te pravnom zaštitom.

ECTS: 
2.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: VI semestar