Osnove interaktivnih medija 1

Nositelji kolegija: 
Flatz Emil, doc. art.
Suradnici: 
Perić Luka, viši asistent

Cilj predmeta je uvod u osnove interaktivnih medija - oblikovanje aplikacija za mobilne uređaje i web stranica. Studenti će biti sposobni reproducirati proces interaktivnog dizajna, objasniti osnovne dijelove digitalnog proizvoda i procijeniti njegove prednosti i mane u odnosu na faze procesa interaktivnog dizajna, analizirati zahtjeve na digitalni proizvod u odnosu na ciljanu skupinu korisnika, funkcionalnosti, te branda, razviti ideju digitalnog proizvoda u odnosu na zahtjeve korisnika i okolinu gdje će proizvod biti smješten (web browser aplikacija, mobilna “native” aplikacija) te skicirati prototip digitalnog proizvoda s osnovnom strukturom sadržaja i interaktivnim elementima

ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Semestar: 
Preddiplomski: III semestar