3D modeliranje i vizualizacija 1

Nositelji kolegija: 
Baletić Bojan, prof. dr. sc.
Suradnici: 
Vdović Roberto, izv.prof.mr.sc.
Pap Morana, doc. dr. sc.

Cilj predmeta je upoznati studente s teoretskim i praktičnim aspektima upotrebe računala u okviru dizajnerskog stvaralačkog postupka.

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: II semestar