Uvod u dizajn 2

Nositelji kolegija: 
Vukić Feđa, prof. dr. sc.
Suradnici: 
Kostešić Iva, dr. sc., asistentica

Ciljevi predmeta su poticanje analitičkog i kritičkog mišljenja studenata, upoznavanjem s osnovnim metodama dizajna u kulturnom i socijalnom kontekstu te razvoj sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja.

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: II semestar