Opis studija

Suvremenim tokovima tehnološkog razvoja nastaju novi gospodarski i društveni odnosi na globalnoj i lokalnoj razini ostvarujući uvjete za modernizaciju materijalne proizvodnje i komuniciranja, a time i društva u cjelini. Ujedno se stvara potreba za nastajanjem novih disciplina dizajna. U tom kontekstu dizajn je definiran kao intelektualna djelatnost koja uključuje razvoj životnih i društvenih scenarija, sustava, usluga, te kreiranje doživljaja i strategija na poslovnoj, strukovnoj i društvenoj razini. U skladu s navedenim načelima, sadržaj diplomskog studija je osmišljen na način da studente potiče na kritičko sagledavanje tehnološkog, društvenog i ljudskog okruženja kao temelja za ostvarivanje vlastitih dizajnerskih zamisli. Takva definicija dizajna podrazumijeva svladavanje vještina potrebnih za istraživanja usmjerena prema novim, modernijim metodama u koncipiranju životnih okolnosti, za razumijevanje gospodarstva, društva i kulture na globalnoj i lokalnoj razini, te za primjenu načela održivog razvoja u ekološkom, gospodarskom i kulturološkom smislu. 

Sveučilišni diplomski studij Dizajna, ulazeći u nova područja poput primjerice dizajna interakcija, doživljaja i događanja te dizajna u interaktivnim medijima omogućuje studentima da se u okvirima odabranih disciplina osposobljavaju za rad u kreativnoj industriji, za suradnju i vođenje interdisciplinarnih timova, za osmišljavanje i provođenje složenih strategija, te za samostalno i međudisciplinarno djelovanje. 

Kompetencije magistara dizajna koje se stječu završetkom ovog studija uključuju i sposobnost samostalnog zamišljanja i provođenja projekata kao rezultata teorijsko-istraživačkog rada, stvaranja koncepata i strategija razvoja dizajna s ciljem unapređivanja društvenih i gospodarskih sustava, te za preuzimanje strateške i proaktivne uloge na akademskoj i strukovnoj razini. 

Program sveučilišnog diplomskog studija je temeljen na kritičkom i kreativnom istraživanju, preispitivanju i dizajnerskom promišljanju postojećih i budućih odnosa u sprezi s teorijsko-metodološkim i projektantskim predmetima. Tako koncipiranim sadržajem nadilaze se stereotipni okviri disciplina dizajna i stvaraju se uvjeti za preispitivanje metoda i prirode dizajnerskog djelovanja, načina produkcije i oblika komunikacije. Obrazovne metode se primarno odnose na stjecanje iskustava studenata u teoriji i kritičkoj analizi, na poznavanju suvremenih tehnologija i materijala, te na metode i procese realizacije projekata s gospodarskim i društvenim subjektima.

 

Vrsta studijskog programa:
sveučilišni diplomski studij

Trajanje:
2.0 godine

Broj ECTS-a koji se stječe:
120

Titula:
sveučilišna/i magistra/magistar dizajna
kratica: univ.mag.art.

Silabus:
Studij dizajna - silabus diplomskog studija