Fotografija

Nositelji kolegija: 
Herceg Stanko, prof. art.
Suradnici: 

Cilj predmeta je stjecanje fotografske kulture i savladavanje osnove fotografskog izražavanja. Studenti će moći samostalno analizirati i vrednovati fotografska djela, samostalno se koristiti osnovnim fotografskim tehnikama, koristiti fotografiju kao medij izražavanja te promišljati vlastite dizajnerske projekte kroz fotografiju kao sredstvo izražavanja

ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: IV semestar