Nacrtna geometrija i perspektiva 1

Nositelji kolegija: 
Šimić Horvath Marija, doc. dr. sc.
Suradnici: 

Cilj predmeta je prepoznavanje i uspoređivanje međusobnih odnosa i svojstava prostornih geometrijskih tvorevina. Studenti će moći reproducirati pravilne i polupravilne poliedre i njihove mreže, objasniti međusobni odnos i svojstva prostornih geometrijskih tvorevina, proizvesti 3D model uglatih geometrijskih tijela i njihovih presjeka ravninama, skicirati ortogonalne projekcije prostornih geometrijskih tvorevina na 3 međusobno okomite ravnine (tlocrt, nacrt, bokocrt), rekonstruirati 3D objekt u aksonometrijskom i perspektivnom prikazu iz poznatih ortogonalnih projekcija te argumentirati optimalni prikaz 3D objekta u perspektivi i aksonometriji.

ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: I semestar