Elementi oblikovanja

Nositelji kolegija: 
Hercog Andrea, doc. art.
Suradnici: 
Pavlinek Nika, asistentica

Cilj kolegija je proširivanje i povezivanje praktičnih i teoretskih osnova likovnosti, materijalnosti i opće kulture, kao preduvjeta za razumijevanje i korištenje istih u vlastitom dizajnerskom procesu. Identificiranje osnovnih elemenata i interpretacija primjera klasičnog i suvremenog dizajna, kroz dijalog i povezivanje likovnih i tehnoloških pojmova. Stvaranje preduvjeta za kvalitetnije polazište u vlastitom stvaralaštvu, uz podršku i nadopunjavanje s ostalim projektantskim predmetima na studiju.

ECTS: 
1.5
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: IV semestar