Ilustracija 2

Nositelji kolegija: 

Cilj predmeta je povezivanje znanja i vještina stečenih u prethodnom semestru kroz praktičnu primjenu na složenijim zadacima.

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: VI semestar