Povijest umjetnosti 2

Nositelji kolegija: 
Podnar Ivana, doc. dr. sc.

Cilj predmeta je upoznavanje sa stilskim i ikonografskim obilježjima umjetnosti od renesanse do 20. st. Studenti će moći definirati osnovne principe stilskih razdoblja od renesanse do 20. st., prepoznavati karakteristike navedenih stilova na primjerima slikarstva, skulpture, arhitekture i primijenjene umjetnosti, imenovati ključne predstavnike navedenih stilova, razlikovati pojedine stilove u odnosu na prethodni te u odnosu na regionalne specifičnosti, povezivati karakteristike i principe navedenih stilskih razdoblja s društvenim i povijesnim kontekstom te identificirati elemente navedenih stilova koji se u formi citata javljaju u suvremenom kontekstu

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: IV semestar