Konstrukcije proizvoda iz plastike

Nositelji kolegija: 
Haramina Tatjana, prof. dr. sc.
Suradnici: 
Valjak Filip, doc. dr. sc.

Ciljevi predmeta su upoznavanje i usvajanje temelja strukture polimera, osnovnih skupina polimernih materijala, osnovnih svojstva pojedinih polimera, definiranje svojstava za pojedini proizvod, te izbor materijala na temelju strukture i svojstava.

ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Semestar: 
Preddiplomski: VI semestar