Projektiranje – Industrijski dizajn 4

Nositelji kolegija: 
Bencetić Sanja, izv. prof. art. mr. sc.
Fabrio Ivana, izv. prof. art. mr. sc.
Hercog Andrea, doc. art.
Suradnici: 
Pavlinek Nika, asistentica
Bačun Nina, asistentica
Njegovanović Nataša, asistentica

Ciljevi predmeta su upoznavanje proširenih znanja i vještina u području dizajna proizvoda, razumijevanje uloge korisnika, ciljane skupine i segmenta tržišta pri projektiranju proizvoda osobne ili opće namjene, upoznavanje i korištenje osnovnih metoda informiranja i istraživanja korisnika, standarda, propisa te upoznavanje uvjeta produkcije. Studenti će biti sposobni analizirati čimbenike dizajna u odnosu na korisnika, ciljanu skupinu, segment tržišta, identificirati zakone, propise, standarde relevantne za projekt, procijeniti potrebe, želje i mogućnosti ciljanih korisnika ili skupina, definirati upute, zahtjeve i kriterije za dizajn namijenjen ciljanom korisniku ili skupini, integrirati upute o potrebama i mogućnostima potecijalnog proizvođača, primjeniti metode i tehnike kreativnog promišljanja, dizajnirati proizvod jednostavne strukture namjenjen poznatom korisniku ili skupini te izraditi projektantsku dokumentaciju, funkcionalni 3d model i prezentaciju

ECTS: 
6.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Semestar: 
Preddiplomski: IV semestar