Dizajn pokretne grafike

Nositelji kolegija: 
Kasap Vedran, izv. prof. art.

Cilj predmeta je osposobiti studenta za pripremu i dizajniranje rasterskog, vektorskog i video materijala u svrhu izrade prezentacijskog materijala.

ECTS: 
3.5
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: VI semestar