Osnove interaktivnih medija 2

Nositelji kolegija: 
Flatz Emil, doc. art.
Suradnici: 
Perić Luka, viši asistent

Ciljevi predmeta su uvod u osnove interaktivnih medija - oblikovanje aplikacija za mobilne uređaje i web stranica. Studenti će biti sposobni razumijeti prepoznati probleme korisnika i ciljeve poslovanja u kontekstu kojeg se oblikuje web stranica, primijeniti znanje o informacijskoj arhitekturi u svrhu ispunjenja ciljeva projekta, prepoznati i sudjelovati u različitim fazama projekta oblikovanja interaktivnih medija, oblikovati komponente web stranice te oblikovati komponente mobilne aplikacije

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Semestar: 
Preddiplomski: IV semestar