Uvod u povijest dizajna

Nositelji kolegija: 
Vukić Feđa, prof. dr. sc.

Cilj predmeta je poticanje analitičkog i kritičkog mišljenja studenata, analizom najznačajnijih fenomena povijesti dizajna, kako bi ih studenti usvojili, poradi kasnije interpretacije, kroz savladavanje analitičkih sadržaja iz drugih kolegija (prije svega projektiranja) i kroz sintetično sagledavanje teorije dizajna.

ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: V semestar