Crtanje 3

Nositelji kolegija: 
Ileković Boris, izv. prof. art.

Cilj predmeta je stjecanje i razvijanje vještina u crtanju po promatranju, u crtanju po sjećanju te imaginarnom crtanju korištenjem osnovnih analitičkih i kreativnih metoda i tehnika. Razvijanje sposobnosti vizualne percepcije i transformacije trodimenzionalnog u dvodimenzionalni format. Stjecanje sposobnosti i vještina analiziranjem crtačkog zadatka ili motiva u karakteru, kompoziciji i kadriranju elemenata grafičkog i industrijskog dizajna te arhitektonskih elemenata.

ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: III semestar