Ilustracija 1

Nositelji kolegija: 

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s pojmom i značenjem ilustracije u vizualnoj komunikaciji, osnovnim elementima i područjima primjene, odnosom forme i sadržaja i specifičnostima medija.

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: V semestar