Engleski jezik za dizajn 1

Nositelji kolegija: 

Cilj predmeta je razviti sposobnost pismenog i usmenog izražavanja na engleskome jeziku za potrebe dizajnerske struke. Studenti će moći demonstrirati razumijevanje pisanih tekstova i usmenih izlaganja na engleskom jeziku srednje zahtjevnosti iz područja dizajna, prepoznati i objasniti osnovne pojmove na engleskom jeziku iz područja industrijskog dizajna i vizualnih komunikacija te koristiti stručno nazivlje na engleskom jeziku u opisu tuđih projekata.

ECTS: 
2.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: I semestar