27.02.2024.

Obavijest o terminima predaje i obrane diplomskih radova u ljetnom i jesenskom roku ak. godine 2023./2024.

05.12.2023.

Izdavanje potvrda i prijepisa ocjena s elektroničkim pečatom

Omogućeno je izdavanje potvrda i prijepisa ocjena s elektroničkim pečatom.

Student potvrde može zatražiti putem Studomata i potvrde su valjane bez dodatne ovjere u Studentskoj referadi. Nakon što student putem Studomata preda zahtjev za izdavanjem potvrde s elektroničkim pečatom, potvrda će biti poslana na studentovu službenu e-mail adresu.

 Moguće je zatražiti sljedeće potvrde:

1. potvrda o upisu na hrvatskom jeziku,

2. potvrda o upisu s prijepisom ocjena na hrvatskom jeziku,

3. potvrda o upisu na engleskom jeziku (za internacionalnu uporabu),

4. potvrda o upisu s prijepisom ocjena na engleskom jeziku (za internacionalnu uporabu).

Student putem Studomata može zatražiti do 5 potvrda u mjesec dana po vrsti. Ako je student u tom periodu prekoračio broj potvrda, može poslati zahtjev za izdavanje potvrde u Studentsku referadu na isti način kao i do sada (osobno ili e-mailom s priloženim ispunjenim i vlastoručno potpisanim obrascem dostupnim na web stranici Studija dizajna odnosno priloženom samostalno sastavljenom i vlastoručno potpisanom molbom).

28.09.2023.

Priznavanje dodatnih ECTS bodova

Priznanje dodatnih ECTS bodova:

1. napisati molbu naslovljenu na prodekana za nastavu, 

2. molbi priložiti dokaz o ostvarenim ECTS bodovima (ako nemate službenu potvrdu može biti i ispunjeni, potpisani i ovjereni obrazac (od strane ustanove gdje su ostvareni dodatni bodovi) za upis izbornog predmeta te će se zaokružiti da se priznaje kao dodatni ECTS bodovi),

3. sve poslati poštom u urudžbeni ured ili donijeti osobno.

Bitno je da potvrda bude original i ovjerena a molba vlastoručno potpisana. 

Urudžbeni ured nalazi se u Hondlovoj 2/1, zelena zgrada, 3. kat, soba 306. 

Molbu je potrebno dostaviti prije završetka studija kako bi dodatni ECTS bodovi bili upisani. 

Dodatni ECTS bodovi ne ulaze u prosjek i izračun školarine. 

13.09.2023.

Predmeti koje mogu upisati studenti drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Uvjet za upis je suglasnost predmetnog nastavnika, ispunjen obrazac za upis izbornog predmeta koji se nalazi u rubrici referada/obrasci te vlastoručno potpisana molba.

Sve što je potrebno priložiti molbi bit će navedeno u obavijesti tj. uputama za upis u zimski odnosno ljetni semestar kao i rok predaje molbe za upis izbornog predmeta. 

29.06.2023.

Javni poziv za dodjelu potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagrebu za 2023.

Grad Zagreb, dana 26. lipnja 2023., objavio je Javni poziv za dodjelu potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagreba za 2023. 

Javni poziv možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-dodjelu-potpore-obrazovanju-ucenika/188698

17.03.2023.

Obavijest studentima o radu studentske referade na novoj (privremenoj) adresi

Studentska referada nalazi se u Hondlovoj 2 (zelena zgrada), glavni ulaz, 3. kat. 

Radno vrijeme za studente je od 10:00 do 13:00 sati. 

IZDAVANJE POTVRDA O STUDIRANJU I PRIJEPISA OCJENA: 
Studenti obrazac molbe za izdavanje potvrde o prijepisu ocjena mogu pronaći na web stranici pod referada/obrasci (ukoliko ne možete naći obrazac za nešto što Vam je potrebno molbu sastavljate sami). Ispunjeni obrasci/molbe mogu se slati e-mailom na adresu mcetin@arhitekt.hr ili donijeti osobno u studentsku referadu.  Prilikom slanja e-maila u predmet maila obavezno upisati razinu studija (preddiplomski ili diplomski)_ime i prezime

Nakon dostavljenog obrasca/molbe, potvrde/prijepise studenti preuzimaju OSOBNO u studentskoj referadi. Ukoliko studenti nisu u mogućnosti osobno preuzeti potvrdu/prijepis, uz slanje molbe za izdavanje potvrde/prijepisa mogu navesti i podatke osobe koja bi traženo preuzela umjesto njih. Studentska referada potvrde i prijepise ne dostavlja e-mailom.

Potvrda o upisu semestra moći će se kupiti u kopiraonici u prizemlju (nakon što kopiraonica počne raditi) ili u narodnim novinama, a nakon što ju student ispuni, može ju donijeti u studentsku referadu na ovjeru.
 

03.03.2023.

Obavijest o radu studentske referade (09.-17.03.2023.)

Studentska referada za studente neće raditi od 9. do 17. ožujka 2023. godine zbog selidbe i ograničenog pristupa računalima.

Podsjećamo studente da potvrde o studiranju mogu preuzeti iz sustava e-građani.

15.02.2023.

Obavijest o terminima predaje i obrane diplomskih radova u ljetnom i jesenskom roku ak. godine 2022./2023.

13.02.2023.

Upute za završetak diplomskog studija ak. godina 2022./2023.

13.02.2023.

Upute za završetak preddiplomskog studija ak. godina 2022./2023.

29.11.2022.

Nadležna studentska liječnica

24.11.2022.

Reguliranje prava iz studentskog standarda u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

15.11.2022.

Projekt Živjeti zdravo (HZJZ) - Europski tjedan testiranja na HIV

Služba za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u sklopu projekta Živjeti zdravo, čija je voditeljica prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović, pridružuje se Europskom tjednu testiranja na HIV provođenjem besplatnog i anonimnog testiranja brzim testovima.

Svake se godine krajem studenog, ususret 1. prosincu - Svjetskom danu borbe protiv AIDS-a - obilježava Europski tjedan testiranja (engl. European testing week, ETW) na HIV. Tijekom ETW-a, europske zemlje pozivaju se da svojim aktivnostima doprinesu informiranju građana o važnosti testiranja, ranog otkrivanja infekcije HIV-a te pravovremenog liječenja.

Testiranja će se provoditi radnim danima od 21. do 25. studenog u Zagrebu, u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, na adresi Rockefellerova 12 (prizemlje), od 15 do 19 sati.

Pouzdanost brzog testa za otkrivanje HIV infekcije koji se koristi u Savjetovalištu za promicanje spolnog zdravlja HZJZ-a je 99,8%.

 

07.11.2022.

Prijava bolesti/izostanka

U slučaju bolesti/izostanka student je dužan u roku od 10 dana od početka bolesti/izostanka prijaviti bolest/izostanak, a po završetku bolesti priložiti liječničku ispričnicu ili odgovarajuću dokumentaciju u slučaju izostanka. Za bolest trajanja do 10 dana nije potrebno da studentska liječnica suovjerava liječničku ispričnicu obiteljskog liječnika. Za bolest trajanja više od 10 dana potrebno je priložiti ispričnicu nadležnog studentskog liječnika. Bolest se prijavljuje na posebnom obrascu koji student može dobiti u studentskoj referadi. Obrazac prijave bolesti/izostanka također se nalazi na internetskoj stranici Studija dizajna. Ispunjenu prijavu bolesti/izostanka student obavezno urudžbira u pisarnici Fakulteta, Kačićeva 26. Po završetku bolesti/izostanka student obrazac prijave bolesti/izostanka prilaže liječničku ispričnicu ili drugu odgovarajuću dokumentaciju za slučaj izostanka kojem nije uzrok bolest. U protivnom prijava bolesti ne proizvodi pravne učinke i neće se uvažiti. 

Ispunjen i potpisan obrazac prijave bolesti/izostanka predaje se u urudžbeni ured u Kačićevoj ili šalje mailom na urudzbeni@arhitekt.hr.

07.11.2022.

Obavijest Ureda za zaštitu zdravlja studenata

HZJZ i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta u Zagrebu organizira od sada na adresi Rockefellerova 12:

  • Cijepljenje protiv bolesti COVID-19
  • Cijepljenje protiv HPV-a za sve u dobi do 25 godina
  • Cijepljenje protiv pneumokoka prema medicinskim indikacijama
  • Savjetovanje o drugim bolestima koje povećavaju rizik za teže oblike bolesti COVID-19 i pneumokokne bolesti
  • Savjetovanje o eventualnim kontraindikacijama za cijepljenje
  • Savjetovanje o HPV-u

Cijepiti se može svake srijede od 16:00 do 20:00 sati na adresi Rockefellerova 12, edukacijski centar, bez naručivanja.