Vizualne komunikacije

Kolegij Projektiranje – Vizualne komunikacije osnovni je formativni kolegij u području dizajna vizualnih komunikacija, koji se kroz sve tri godine studija odvija u nekoliko faza. Tijekom prve godine, studente se upoznaje s temeljnim predznanjima struke i najosnovnijim vještinama procesa dizajniranja, nakon čega biraju daljnje usmjerenje, kako bi tijekom druge dvije godine savladavali specifične vrste projektantskih zadataka, čime se stječu neophodne profesionalne kompetencije. 

Pojedini zadaci i projekti na kolegiju slijede jedan za drugim postajući sve složeniji, te ih studenti rješavaju uz nužnu primjenu znanja i vještina stečenih na informativnim kolegijima; što uključuje vještine likovnog izražavanja (raznolike varijante crtačkih i grafičkih disciplina), upoznavanje povijesnog razvoja tiskarstva i tipografije, te njihovih različitih zakonitosti i izražajnih mogućnosti; zatim ovladavanje osnovama fotografskog snimanja i učenje temeljnih principa oblikovanja interaktivnih web sadržaja. Naravno, tu je i kontinuirano obrazovanje u teoriji i povijesti dizajna te povijesti umjetnosti, što u studenata potiče dugoročno razvijanje humanističke kulture potrebne svakom akademskom građaninu, u skladu s osnovnim etičkim i estetskim vrijednostima i mjerilima struke.

Tijekom druge i treće godine studija studenti usvajaju osnovne vještine oblikovanja informacijskih sustava, kako bi upoznali formalne zakonitosti semantičkih elemenata i postupke artikulacije struktura značenja u procesu vizualnog komuniciranja. Uči se projektiranje komunikacijskih sustava u suvremenim društvenim zajednicama, te se upotpunjuju znanja koje kompetencije studenata čine dostatnim da mogu funkcionirati kao samostalni izvođači projekata. Školovanje završava izradom interaktivne prezentacije, što podrazumijeva kompleksnu simulaciju jasnog i preciznog predstavljanja vlastitih projektnih zamisli potencijalnim klijentima i suradnicima. S formativnim predmetom projektiranja povezani su i informativni kolegiji, posebice u pojedinim specifičnim područjima koja pomažu sadržajno kompletiranje sveučilišnog prijediplomskog studija.

Preddiplomski: I semestar

Crtanje 1
Ects: 3.5
Matematika 1
Ects: 2.0
Uvod u dizajn 1
Ects: 2.5
Vizualna kultura 1
Ects: 3.5

Preddiplomski: II semestar

Crtanje 2
Ects: 3.0
Matematika 2
Ects: 2.0
Uvod u dizajn 2
Ects: 2.5
Vizualna kultura 2
Ects: 3.0

Preddiplomski: III semestar

Crtanje 3
Ects: 3.0
Crtanje akt 1
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Ergonomija za vizualne komunikacije
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Kolegij sa Sveučilišta
Ects: 2.5
Izborni kolegij

Preddiplomski: IV semestar

Crtanje 4
Ects: 3.0
Crtanje akt 2
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Elementi oblikovanja
Ects: 1.5
Izborni kolegij
Fotografija
Ects: 3.0
Kolegij sa Sveučilišta
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Tiskarski procesi
Ects: 2.5
Izborni kolegij

Preddiplomski: V semestar

Estetika 1
Ects: 2.5
Ilustracija 1
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Kolegij sa Sveučilišta
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Oblikovanje pisma i tipografije 1
Ects: 3.5
Izborni kolegij
Oglašavanje 1
Ects: 2.5
Scenografija 1
Ects: 3.5
Izborni kolegij

Preddiplomski: VI semestar

Estetika 2
Ects: 2.0
Ilustracija 2
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Kolegij sa Sveučilišta
Ects: 2.5
Izborni kolegij
Oblikovanje pisma i tipografije 2
Ects: 3.5
Izborni kolegij
Oglašavanje 2
Ects: 2.5
Scenografija 2
Ects: 3.5
Izborni kolegij
Urbana sociologija
Ects: 2.0