Crtanje 4

Nositelji kolegija: 
Ileković Boris, izv. prof. art.

Cilj predmeta je stjecanje sposobnosti kreativnog razmišljanja. Stjecanje sposobnosti stvaranja autorskog crteža kao samostalne interpretacije zadataka, od ideje likovnosti do funkcije i njene primjene u aplikativnim jedinicama. Stjecanje sposobnosti znanja i vještina u poznavanju i primjeni kompozicijskih odnosa 2D i 3D elemenata u prostoru,tijekom kreativnog procesa projektiranja.

ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: IV semestar