Natječaj za radna mjesta asistenta na industrijskom dizajnu i dizajnu vizualnih komunikacija

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za
1. jednog suradnika suradničkog zvanja i radnog mjesta asistent u području umjetnosti, polje dizajn, grana industrijski dizajn i dizajn proizvoda, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
2. jednog suradnika suradničkog zvanja i radnog mjesta asistent u području umjetnosti, polje dizajn, grana dizajn vizualnih komunikacija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.Uvjeti:

Predloženici moraju imati završenu odgovarajuću visoku stručnu spremu, te ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Opći uvjeti:

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pr...).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet

Natječaji za radna mjesta

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za 5 radnih mjesta za polje Arhitektura i urbanizam, Likovne umjetnosti te polje Dizajn.

Traže se kandidati za sljedeća radna mjesta:

1.            jednog suradnika suradničkog zvanja asistent u području Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana Arhitektonsko projektiranje, kolegiji Uvod u projektiranje stambenih zgrada, Stambene zgrade I-II, Studio I-II - Arhitektura, Radionica arhitektonskog projektiranja I, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

2.            jednog nastavnika nastavnog zvanja i radnog mjesta predavač u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio), kolegiji Arhitektonsko projektiranje 1, Arhitektonsko projektiranje 2, Studio 3, Radionica arhitektonskog projektiranja 2, na neodređeno vrijeme s 50% radnim angažmanom

3.            jednog suradnika suradničkog zvanja asistent u području Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana Arhitektonsko projektiranje,kolegiji Zgrade za rad i trgovinu, Zgrade za rad, Interijer, Radionica arhitektonskog projektiranja 3, Suvremena arhitektura u regiji, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

4.            jednog nastavnika umjetničko-nastavnog zvanja docent u Umjetničkom području, polje Dizajn, grana Dizajn vizualnih komunikacija, kolegiji Crtanje 1-4, Crtanje akt 1-2, Likovne vježbe - ilustracija 1-2

5.            jednog nastavnika nastavnog zvanja viši predavač u području Umjetnosti, polje Dizajn, grana Dizajn vizualnih komunikacija, kolegiji Pismo i tipografija 1-4, Dizajn fonta i kaligrafija 1-2, Projektiranje pisma 1-2

Uvjeti:

Predloženici moraju imati završenu odgovarajuću visoku stručnu spremu, te ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Opći uvjeti:

Uz prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priložiti:životopis,  dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektronički zapis (e-radna knjižica). Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku izvoda iz matice vjenčanih i sl.).

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj" u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.106/12-pročišćen tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pr...).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Natječaji za radna mjesta na Arhitektonskom fakultetu, Studiju dizajna

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za radna mjesta u području Umjetnosti, polje Dizajn, i to za 3 radna mjesta za granu Industrijski dizajn i dizajn proizvoda, 1 radno mjesto za granu Dizajn interakcija te 1 radno mjesto za granu Dizajn vizualnih komunikacija. Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom "za natječaj" u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama.

2017-2018 Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

Sve o natječaju za dodjelu Rektorove nagrade vidi pod Nastava / Natječaji

Natječaj za radno mjesto

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Studij dizajna, raspisuje natječaj za radno mjesto jednog nastavnika nastavnog zvanja predavač u području društvenih znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenom od 50% i jednog nastavnika nastavnog zvanja predavač u području umjetnosti, polje dizajn, grana vizualne komunikacije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust). 

Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Muzeja Prigorja

Muzej Prigorja ove godine obilježava 40. godišnjicu osnivanja. Sakupio je znatan fundus i stekao svoje mjesto među sesvetskim kulturnim institucijama. S poletom i ambicijama gleda u budućnost te se želi osuvremeniti novim vizualnim identitetom. Dodatne informacije i natječajnu dokumentaciju preuzmite ovdje. Rok za podnošenje natječajnih radova je 31. kolovoza 2017.

Natječaj o dodjeli stipendija

DI Klana d.d., regionalni lider u proizvodnji stolica, raspisuje Natječaj o dodjeli stipendija ambicioznim i darovitim učenicima i studentima. Natječaj je otvoren do 28.7.2017. Više o tvornici stolica saznajte ovdje.

Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu

Izborno povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora utvrdilo je privremene ukupne rezultate izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. Protiv privremenih rezultata izbora može se podnijeti pisani obrazloženi prigovor u roku od 8 radnih dana od dana objavljivanja privremenih rezultata izbora. O prigovoru odlučuje Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora. Prigovori se podnose na e-mail: studentski-izbori@unizg.hr ili na urudžbeni ured Rektorata, Trg maršala Tita 14, Zagreb. Više o raspisivanju izbora za Studentski zbor, provedbi i prigovorima saznajte ovdje.

Dodjela Rektorove nagrade za ak. god. 2016./2017.

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu, kojom se nagrađuju najbolji studentski radovi znanstvenoga sadržaja odnosno umjetnička ostvarenja radi poticanja znanstvenoistraživačkoga i umjetničkoga rada te promicanja studentskoga stvaralaštva, pregledalo je studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo ukupno 184 rada za Rektorovu nagradu u pet kategorija. Svečana dodjela održat će se u četvrtak 6. srpnja 2017. u 10 sati u Kongresnoj dvorani na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kennedyjev trg 6. Popratna izložba postera nagrađenih radova biti će otvorena od 6. do 13. srpnja 2017. na Ekonomskom fakultetu. Više o Nagradi, Povjerenstvu za dodjelu i dosadašnjim dobitnicima saznajte ovdje.

Natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja poziva studente visokih učilišta u RH, koji studiraju na studijskim programima dizajna vizualnih komunikacija, da se prijave na natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Rok za primanje natječajnih radova je do 15. svibnja 2017. godine.

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za ak. god. 2016./2017.

Treći krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 18. travnja 2017. do 30. srpnja 2017. (dodatni preduvjet: najraniji početak mobilnosti minimalno 1,5 mjesec od datuma dostave prijavne dokumentacije). Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2017. Rok za prijave je 23.3.2017. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava). Više o Natječaju saznajte ovdje.

Napomena: Ured za međunarodnu suradnju nedavno je prešao na korištenje nove online baze podataka, a s kojom je vezana i online prijava na ovaj Natječaj. Ovo je prvi put da koristimo novu bazu podataka u svrhu online prijave na natječaj, te se nadamo da će sve proći bez tehničkih poteškoća. Međutim isto tako molimo za razumijevanje ako do bilo kakvih poteškoća ili nesporazuma eventualno ipak dođe; nastojat ćemo biti čim više na raspolaganju i otkloniti sve moguće probleme u najkraćem mogućem roku. 

I na kraju, informacija vezana uz planirano otvaranje Natječaja za Erasmus+ stručne prakse za ak. god. 2017./18.: natječaj očekujemo, okvirno, u 5. ili 6. mjesecu 2017.

Srdačan pozdrav, 

ECTS - koordinator:
doc. mr. sc. Ivana Fabrio

Natječaj za radno mjesto

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Studij dizajna, raspisuje natječaj za radno mjesto jednog suradnika suradničkog zvanja asistent u području umjetnosti, polje dizajn, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2016./2017.

Na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2016./2017. Pravo natjecanja imaju svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Više o Nagradi, prijavama, Povjerenstvu za dodjelu i dosadašnjim dobitnicima saznajte ovdje. Prijave na Natječaj obavljaju se isključivo elektroničkim putem, upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Za pristup aplikaciji, potrebna je prijava identiteta kroz AAI EduHR sustav. Rok za prijavu na Natječaj je 28. travanj 2017. godine. Za pristup aplikaciji kliknite ovdje.

Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2016./2017. Prijave na Natječaj obavljaju se isključivo elektroničkim putem, upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Za pristup aplikaciji, potrebna je prijava identiteta kroz AAI EduHR sustav. Natječaj je otvoren do 5. ožujka 2017. godine. Za pristup aplikaciji kliknite ovdje.

Nagrada za studente i mlade znanstvenike

Almae Matris Alumni Croaticae – Ogranak za Veliku Britaniju (AMAC-UK) raspisao je akademsku nagradu za 2017. godinu u iznosu od 1.000 GBP za jednokratni posjet znanstvenoj instituciji u Velikoj Britaniji, sa svrhom da studentima i mladim znanstvenicima iz Republike Hrvatske omogući i olakša ostvarenje projekata iz njihovog područja interesa. Rok za prijavu je 24. travanj 2017. godine. Više o uvjetima natječaja saznajte ovdje.

Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba

Na mrežnoj stranici Grada Zagreba objavljen je Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima za ak. god. 2016./2017. i Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba doktorandima za ak. god. 2016./2017. Rok za podnošenje molbi je 2. studeni 2016. godine. Više o Natječaju saznajte ovdje.