02.03.2019.

Brošura studentskog pravobranitelja

17.09.2018.

Silabusi za preddiplomski i diplomski studij

01.03.2017.

Pravilnik o intelektualnom vlasništvu

Ovim Pravilnikom, usvojenim na 10. redovnoj sjednici Vijeća Studija dizajna, održanoj 20. srpnja 2016., utvrđuju se prava na radovima koje student izradi u okviru studiranja na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Definira se termini studentski rad, moralna prava na studentskom radu te pravo korištenja studentskog rada.

13.02.2017.

Pravilnik o diplomskom Studiju dizajna

Ovim Pravilnikom, usvojenim na redovnoj sjednici Vijeća Studija dizajna održanoj 13. travnja 2011., utvrđuju se uvjeti studiranja, uvjeti napredovanja tijekom studija, mogućnost upisa pojedinih predmeta iz narednih godina studija, početak i trajanje nastave i način provjeravanja znanja studenata, a sve u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Arhitektonskog fakulteta, te Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

13.02.2017.

Pravilnik o preddiplomskom Studiju dizajna

Ovim Pravilnikom, usvojenim na redovnoj sjednici Vijeća Studija dizajna održanoj 13. travnja 2011., pobliže se uređuju pravila studiranja na sveučilišnom preddiplomskom studiju dizajna, a u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnikom o studiranju na preddiplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

26.01.2017.

Najvažnija pravila studiranja

Kako upisati akademsku godinu, izborni kolegij, kako prijaviti bolest ili izostanak sa nastave, kako do studentske iskaznice (iksice) – obveza studenata je upoznati se sa pravilima studiranja na Studiju dizajna