07.06.2024.

Pravilnik o studiranju na prijediplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 28. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 1. izvanrednoj sjednici u 355. akademskoj godini (2023./2024.) održanoj 24. svibnja 2024. donio je Pravilnik o studiranju na prijediplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu koji stupa na snagu 1. listopada 2024. godine.

02.03.2019.

Brošura studentskog pravobranitelja

17.09.2018.

Silabusi za preddiplomski i diplomski studij

01.03.2017.

Pravilnik o intelektualnom vlasništvu

Ovim Pravilnikom, usvojenim na 10. redovnoj sjednici Vijeća Studija dizajna, održanoj 20. srpnja 2016., utvrđuju se prava na radovima koje student izradi u okviru studiranja na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Definira se termini studentski rad, moralna prava na studentskom radu te pravo korištenja studentskog rada.

26.01.2017.

Najvažnija pravila studiranja

Kako upisati akademsku godinu, izborni kolegij, kako prijaviti bolest ili izostanak sa nastave, kako do studentske iskaznice (iksice) – obveza studenata je upoznati se sa pravilima studiranja na Studiju dizajna