Nacrtna geometrija i perspektiva 2

Nositelji kolegija: 
Šimić Horvath Marija, doc. dr. sc.
ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: II semestar