Uvod u dizajn 1

Nositelji kolegija: 
Vukić Feđa, prof. dr. sc.
Suradnici: 
Kostešić Iva, dr. sc., asistentica

Cilj predmeta je poticanje analitičkog i kritičkog mišljenja studenata, kako kroz verbalni dijalog tako i kroz analize rezultata procesa dizajna. Studenti će moći poznavati osnove stručne terminologije, objasniti i primijeniti osnovna načela dizajna, analitički misliti o dizajnu, integrirati usvojene informacije u analitičke tekstove te argumentirati vlastito mišljenje.

ECTS: 
2.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: I semestar