Oblikovanje pisma i tipografije 1

Nositelji kolegija: 
Mudnić Andrija, doc. art.
Suradnici: 
Zidić Neva, asistentica
ECTS: 
3.5
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: V semestar