Scenografija 1

Nositelji kolegija: 
Knez Ivana, pred. dr. art.

Cilj predmeta je identificiranje scenografije kao privremene arhitekture kojom se ispituju i oblikuju međuodnosi elemenata izvedbe i scenskog dizajna, njenog interdisciplinarnog karaktera i uloge scenografa unutar autorskog tima predstave. Upoznavanje studenata s razvojem scenografske misli, elementima i procesima scenografije te njenom realizacijom i recepcijom. Razumijevanje odnosa između elemenata izvedbe i scenskog dizajna. Afirmacija autonomnosti sceografijie i autorskog pristupa umjesto interpretativnog.

ECTS: 
3.5
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: V semestar