Pismo i tipografija 4 za industrijski dizajn

Nositelji kolegija: 
Mudnić Andrija, doc. art.
Suradnici: 
Zidić Neva, asistentica
ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Semestar: 
Preddiplomski: IV semestar