Pismo i tipografija 4

Nositelji kolegija: 
Mudnić Andrija, doc. art.
Suradnici: 
Zidić Neva, asistentica
ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: IV semestar