Projektiranje – Vizualne komunikacije 4

Nositelji kolegija: 
Vlainić Tomislav, izv. prof. art.
Kajp Romana, doc. art.
Suradnici: 
Juza Marija, doc.art.
Mudnić Andrija, doc. art.

Ciljevi predmeta su upoznavanje i usvajanje složenih znanja i vještina u području specifičnih vidova vizualnih komunikacija - oblikovanja vizualnih identiteta, na nivou preddiplomskog studija, istraživanje i analiza ključnih korakteristika odabranog subjekta iz realnog okruženja i pripadajuće ciljne skupine, razumijevanje i upotreba temeljnih metoda u vizualnoj i simboličkoj interpretaciji i komunikaciji složenijih sustava identiteta određenog subjekta, razumijevanje interdisciplinarnosti dizajnerskog procesa, razvijanje osobnih kreativnih potencijala. Studenti će biti sposobni analizirati i razumjeti osnovne zakonitosti vizualne interpretacije složenih sadržaja na funkcionalnoj, estetskoj i simboličkoj razini, analizirati i razumijeti odnose između specifičnosti konkretnog sadržaja i odabranog medija i stila komunikacije, odabrati i primijeniti informacije o odabranom sadržaju, ciljevima poruke i očekivanjima ciljne skupine te oblikovati odabrani identitetski sadržaj u zadanom mediju na temelju zaključaka iz istraživanja i analiza, usvojenih znanja i vještina

ECTS: 
6.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: IV semestar