Projektiranje – Vizualne komunikacije 3

Nositelji kolegija: 
Vlainić Tomislav, izv. prof. art.
Kajp Romana, doc. art.
Suradnici: 
Juza Marija, doc.art.

Ciljevi predmeta su upoznavanje i usvajanje proširenih znanja i vještina u području oblikovanja specifičnh vidova vizualnih komunikacija - informacijskih struktura, na nivou preddiplomskog studija i unutar odabranog smjera, analiza specifičnosti korisnika, strukture korporativnih informacija i karakteristika ciljne skupine, razumijevanje i upotreba osnovnih metoda informiranja i istraživanja odabranog subjekta, analiza sadržaja, načina i medija komunikacije. Studenti će biti sposobni analizirati i razumjeti osnovne zakonitosti vizualne interpretacije složenih informativnih sadržaja na funkcionalnoj, estetskoj i simboličkoj razini, analizirati i razumijeti odnose između specifičnosti konkretnog sadržaja i odabranog medija i stila komunikacije, odabrati i primijeniti informacije o odabranom sadržaju, njegovoj informacijskoj strukturi, ciljevima poruke i očekivanjima ciljne skupine te oblikovati odabrani informacijski sadržaj u zadanom mediju na temelju zaključaka iz istraživanja i analiza te usvojenih znanja i vještina.

ECTS: 
6.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: III semestar