Projektiranje – Vizualne komunikacije 5

Nositelji kolegija: 
Vlainić Tomislav, izv. prof. art.
Kajp Romana, doc. art.
Suradnici: 
Juza Marija, doc.art.
Mudnić Andrija, doc. art.

Ciljevi kolegija su upoznavanje i usvajanje složenih znanja i vještina u području specifičnog oblika vizualnih komunikacija – oblikovanju vizualnih identiteta grupe proizvoda, na nivou preddiplomskog studija; razumijevanje uloge dizajna u društvenom i gospodarskom kontekstu; razumijevanje i upotreba metoda informiranja i istraživanja o korisničkim potrebama i profesionalnim standardima suvremenog tržišnog komuniciranja; kritička analiza i razumijevanje suvremenih medija komunikacije na sadržajnom, vizualnom i verbalnom nivou; razumijevanje interdisciplinarnosti dizajnerskog procesa; razvijanje osobnog kreativnog potencijala.

ECTS: 
8.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: V semestar