Kolegij sa Sveučilišta

ECTS: 
2.0
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Diplomski: III semestar