Dizajn vizualnih komunikacija - Diploma

Nositelji kolegija: 
Vlainić Tomislav, izv. prof. art.
Kajp Romana, doc. art.
Suradnici: 
Juza Marija, doc.art.
Mudnić Andrija, doc. art.
ECTS: 
20.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Diplomski: IV semestar